Biografien til garden Vesås i fjellbygda Vinje er mykje meir enn ei gards- og slektshistorie. I Store spel skildrar Arne Vinje verda gjennom garden. Han fortel om særprega personar, tragiske lagnader, handverk, kunst og sterke tradisjonar, men også om korleis garden og bygda gradvis blir del av større politiske og økonomiske samanhengar og løyste frå sine opphavelege føresetnader. Kva framtid har Vesås og norske gardar i dette biletet?

Garden Vesås har ein plass i norsk litteraturhistorie fordi Tarjei Vesaas voks opp der, og garden viser att i forfattarskapen hans. Boka om Vesås granskar korleis denne garden kunne fostre ein av dei fremste norske forfattarane i det førre hundreåret, korleis ein åndeleg gigant som Aasmund Olavsson Vinje kunne vekse fram i den same bygda og kvifor folkekulturen blømde så rikt i eit materielt fattig samfunn.

Grunntemaet er korleis folk tek i bruk eigne ressursar, formar omgjevnadene sine, og korleis dei sjølve blir forma av den naturen dei er del av – vekselspelet som Tarjei Vesaas kalla «det store spelet».

2020
Nynorsk
17,0 x 24,0
320 sider
Innbunden med kvartbind i tekstil, foliepreg.

Formgjeving: Silje Nes

ISBN 9788279593041

Sagt om boka:

«Boka er historie og litteraturhistorie, samtidsskildring og framtidsbilete, og det mangslungne er i tråd med ideala frå sjølvbergingskulturen på garden. […] Det er ei lærd bok, der lærdomen ikkje prangar.»

«Skald forlag har elles laga ei usedvanleg vakker bok, slik dei har for vane. Innbindinga åleine gir meg lyst til å plukke boka opp att.»

Handlekorg
Lukk
Handlekorga er tom.
-+
Tittel
Tal
Pris

Totalt: NOK

MVA utgjer NOK

Fri frakt i Noreg

Send inn manus
Lukk
Kjøpsvilkår
Lukk
Foreign rights
Lukk