Ei berekraftig notatbok!

Dette er ein serie med notatbøker for små og store tankar, laga av restmateriale frå små og store bøker. For kvar bok som vert produsert, ligg det mykje papir og materiale igjen i trykkeriet - for lite til å kunne trykke heile opplag av like bøker. Dette materialet held like høg kvalitet som det som kjem med i bøkene, og det ville vore synd å berre hive det.

Vi er difor stolte og glade over å ha fått til eit samarbeid med Balto Print om å bruke desse restane til å lage ein serie med notatbøker. Papiret vil variere, og det vil også fargen på omslaget gjere, men alle er av like høg kvalitet som dei prisvinnande bøkene vi gir ut.

Nokre gongar vil det berre finst nokre få eksemplar av ein farge eller papirtype, andre gongar fleire. Sidan hovudsaka er å bruke opp restar, finst det berre eit varenummer for alle. Det vil difor ikkje vere mogleg å bestille ein bestemt farge, og kva som dukkar opp i butikken vil vere tilfeldig. Det einaste vi veit er at første opplaget består av dei fem fargane på biletet her.

Notatbøkene er innbunden med svart tråd og har svart leseband for å finne fram mellom notata. Sidene er blanke.

2023
12,0 x 18,0 cm
160 sider
Innbunden i tekstil (ulike fargar), leseband, silketrykk.

Formgjeving: Øystein Vidnes
Illustrasjon: Andreas Töpfer

ISBN 5161430021005

Handlekorg
Lukk
Handlekorga er tom.
-+
Tittel
Tal
Pris

Totalt: NOK

MVA utgjer NOK

Fri frakt i Noreg

Send inn manus
Lukk
Kjøpsvilkår
Lukk
Foreign rights
Lukk