Det er eit stille bondeopprør på gang. Bønder står i skvis mellom kravet om å bli større og meir effektive, og forventningane frå forbrukarar om rein og lokal mat, betre dyrevelferd og biomangfald. No går stadig fleire bønder nye vegar for å produsere mat på lag med naturen, med omsyn og kjærleik til både dyra, miljøet og dei som skal kjøpe og ete maten. Dei vil ha levande jord og glade, friske dyr.

Marit Bendz og Oddleiv Apneseth portretterer i denne boka femten bønder frå Lofoten i nord til Jæren i sør, som med kunnskap og rein viljestyrke vågar å tenkje annleis. Saman utgjer dei eit nytt håp for eit klimasmart og miljøvenleg norsk landbruk.

Dette er boka for kokkar, matentusiastar, REKO-kundar og alle dei som drøymer om å flytte til eit lite småbruk på bygda eller verte bonde i storbyen. For dei som ynskjer å vite meir om kor den norske maten kjem frå, og som interesserer seg for klimavennleg landbruk og kortreist matproduksjon. Det er også boka for dei som likar å verte inspirert av andre menneske sitt engasjement og drivkraft.

Boka er klimanøytralt produsert, sertifisert av Climate Partner.

2022
Nynorsk
17,0 x 23,5 cm
224 sider
Trådinnbunden med foliepreg
Klimanøytral bokproduksjon

Formgjeving: Øystein Vidnes
Foto: Oddleiv Apneseth

ISBN 9788279593409

Sagt om boka:

«En bok fylt av følelser, rasjonalitet, inspirasjon og aktivisme. Pakk i sommerens tursekk! »

«Boka er et slags Norge rundt med gårdsbesøk hos femten bønder som har gått sine egne veier – mot et mer dyre-, miljø- og klimavennlig jordbruk. […] Om de opplever motvind, opplever de også medvind. Fra kolleger som går fra skepsis til nysgjerrighet, og ikke minst fra kunder som ønsker mat som de vet hvor kommer fra og som er produsert på en måte som skaper glade dyr og levende jord.»

«Dette er en velskreven og lettlest bok, som gir viktig informasjon som vi finner lite av i nyhets-strømmen.»

Handlekorg
Lukk
Handlekorga er tom.
-+
Tittel
Tal
Pris

Totalt: NOK

MVA utgjer NOK

Fri frakt i Noreg

Send inn manus
Lukk
Kjøpsvilkår
Lukk
Foreign rights
Lukk