Draktskikken i Noreg har røter langt attende i tid og vidt utanfor landet sine grenser. I Frå Versailles til Valdres. Ei drakthistorisk reise fortel Magny Karlberg historia om folkedraktene i Valdres i lys av allmenn mote- og drakthistorie og kulturelle og samfunns-messige endringar frå mellomalderen og fram til 1860-talet. Karlberg tar for seg det rike samspelet mellom motedrakt og folkedrakt, impuls og tradisjon. Er dei lokale draktskikkane berre fortolkingar av den europeiske motedrakta eller er dei sjølvstendige kulturelle ytringsformer? Er brodert rosesaum berre ein impuls frå den europeiske rokokkomoten eller også ein folkeleg uttrykksform med lange tradisjonar i gamle norske folkedraktområde? Kva er tradisjon, og kva er impuls?

Boka har Valdres som geografisk utgangspunkt, men endringar og utvikling i den folkelege draktskikken i dette dalføret finn ein att også i andre tradisjons-område. Slik bidreg ho til utvida forståing av drakt-skikken i heile Noreg. Boka er rikt illustrert med over 500 fotografi og illustrasjonar av klede og draktdelar, kunstbilete og demonstrasjonar av påkledning.

Frå Versailles til Valdres. Ei drakthistorisk reise er ei etterlengta bok for allment interesserte og for dei som vil gå djupare inn i drakt- og tekstilhistoria. Praktverket er eit resultat av 40 års forskings- og dokumentasjons-arbeid og er eit viktig bidrag til fornya kunnskap om norsk drakthistorie.

2015
Nynorsk
20,5 x 24,0 cm
400 sider
Innbunden med halvbind i tekstil, gullfoliepreg

Formgjeving: Øystein Vidnes

ISBN 9788279592273

Sagt om boka:

«Boka vil vere svært viktig for både valdrisar og tekstilnerdar.»

«Endeleg har du samla kunnskapen din mellom to permar. Du har gjort eit fantastisk stykkje arbeid!»

«Ikkje berre ei bunadsbok.»

Handlekorg
Lukk
Handlekorga er tom.
-+
Tittel
Tal
Pris

Totalt: NOK

MVA utgjer NOK

Fri frakt i Noreg

Send inn manus
Lukk
Kjøpsvilkår
Lukk
Foreign rights
Lukk