Handlekorg
X
Totalt: NOK
Betal med kort

Ønskjer du å betale med giro, send bestillinga på e-post til forlag@skald.no. Hugs å skrive namn og adresse.

Unfortunately, we do not ship our books abroad. Please, contact export@norli.no.

Dette er ei debattbok om næringsutvikling i Sogn og Fjordane. Gjennom fem artiklar set fire forfattarar søkelys på utviklinga dei siste 25 åra – dei observerer, registerer og forklarer.

Innfallsvinklane er intervju, statistisk/økonomisk materiale og politiske dokument. Dei ser på korleis gründerar har fått idear til ny verksemd, og korleis dei har gjort desse verksemdene til viktige arbeidsplassar. Boka grip også inn i den dagsaktuelle debatten om fylket vårt i framtida skal stå på eigne bein, eller om heile kampen om frigjeringa frå Bergen var mislukka. 

Relaterte titlar