Handlekorg
X
Totalt: NOK
Betal med kort

Ønskjer du å betale med giro, send bestillinga på e-post til forlag@skald.no. Hugs å skrive namn og adresse.

Unfortunately, we do not ship our books abroad. Please, contact export@norli.no.

Biografien til garden Vesås i fjellbygda Vinje er mykje meir enn ei gards- og slektshistorie. I Store spel skildrar Arne Vinje verda gjennom garden. Han fortel om særprega personar, tragiske lagnader, handverk, kunst og sterke tradisjonar, men også om korleis garden og bygda gradvis blir del av større politiske og økonomiske samanhengar og løyste frå sine opphavelege føresetnader. Kva framtid har Vesås og norske gardar i dette biletet?

Garden Vesås har ein plass i norsk litteraturhistorie fordi Tarjei Vesaas voks opp der, og garden viser att i forfattarskapen hans. Boka om Vesås granskar korleis denne garden kunne fostre ein av dei fremste norske forfattarane i det førre hundreåret, korleis ein åndeleg gigant som Aasmund Olavsson Vinje kunne vekse fram i den same bygda og kvifor folkekulturen blømde så rikt i eit materielt fattig samfunn. 

Grunntemaet er korleis folk tek i bruk eigne ressursar, formar omgjevnadene sine, og korleis dei sjølve blir forma av den naturen dei er del av – vekselspelet som Tarjei Vesaas kalla «det store spelet».

Relaterte titlar