Handlekorg
X
Totalt: NOK
Betal med kort

Ønskjer du å betale med giro, send bestillinga på e-post til forlag@skald.no. Hugs å skrive namn og adresse.

Unfortunately, we do not ship our books abroad. Please, contact export@norli.no.

Boka er retta mot hageeigarar, men òg profesjonelle frukt- og bærdyrkarar. Dagens fokus på økologisk og organisk er sterkt, men mange lurar nok på korleis ein skal driva det i praksis.

Norske hageeigarar er ofte skeptisk til bruk av kjemikaliar mot skadedyr, soppsjukdomar og ugras. Denne boka er så å seia fri for tilråding om sprøyting og kjemiske tiltak, men tek for seg korleis ein kan samarbeida med naturen sjølv for å bekjempa skadedyr og sjukdomar. Når ein veit korleis skaden etter skadedyr og soppsjukdomar ser ut, kan ein lettare avverga eller redusera slike åtak.

Forfattar Olav Sørum har heile sitt vaksne liv jobba som forskar og rådgjevar for profesjonelle frukt- og bærdyrkarar. Han har no skrive ned kunnskapen han har samla opp gjennom åra, og gjer informasjonen tilgjengeleg for oss alle gjennom denne boka. Teksten er rikt illustrert med foto.