Handlekorg
X
Totalt: NOK
Betal med kort

Ønskjer du å betale med giro, send bestillinga på e-post til forlag@skald.no. Hugs å skrive namn og adresse.

Unfortunately, we do not ship our books abroad. Please, contact export@norli.no.

Med Horisontar tek Eide eit stort steg vidare i si litterære utvikling – samtidig som han held fast i tema og motiv vi kjenner frå tidlegare. 
Horisontar er ei samansett, mangfaldig tekstsamling. Med denne samlinga har Finn Egil Eide plassert seg som ein sentral forfattar i den nyare litteraturen i Sogn og Fjordane.

Samlinga er sett saman av 53 dikt, delt i 9 bolkar. Tittelen Horisontar peikar både mot det nære landskapet og mot grenser for opplevingane våre – men også mot noko som er bortanfor, utanfor det vi umiddelbart sansar. 

Identitet, landskap og tid er tre viktige motiv som vert repeterte og spelte ut mot kvarandre i Eide si særmerkte veksling mellom konkrete sansingar og filosofiske refleksjonar. Undringa er såleis eit berande element i Eide sine dikt.