Handlekorg
X
Totalt: NOK
Betal med kort

Ønskjer du å betale med giro, send bestillinga på e-post til forlag@skald.no. Hugs å skrive namn og adresse.

Unfortunately, we do not ship our books abroad. Please, contact export@norli.no.

Når norske soldatar kjem heim til Norge etter teneste i konfliktområde, byrjar for mange veteranar ein personlege kamp. Ein kamp dei ikkje har blitt førebudd på. Ein kamp med seg sjølv og med samfunnet. Dei kjempar for å finne tilbake til eit vanleg liv, mot vonde minne og mot eit samfunn som ikkje forstår. Dei kjempar for å bli høyrde og respekterte både i den offentlege debatten og i deira personlege kvardag.

Sidan 1945 har over hundre tusen nordmenn vore i utlandsteneste. Når oppdraget i Afghanistan vert avslutta, vil Norges siste store krigsinnsats ha etterlatt nærare ti tusen nye norske krigsveteranar. Er dei førebudd på det som ventar dei når dei kjem heim? Og er det norske samfunnet klare for å ta i mot dei?

Gi meg heller livet er eit eineståande dokumentasjonsverk, eit tidsbilete som gir innsyn i eit tema som kan setje i gong ein viktig debatt.  

Boka gir innblikk i kvardagen til 13 veteranar frå oppdrag i Libanon, Irak, Balkan og Afghanistan, ein av dei er ei kvinne som er veteran og enke. Forordet er av Forsvaret sin veteraninspektør Robert Mood.

Fotograf Håvard Bjelland og forfattar Bjørn Asle Nord har i fleire år jobba saman om dette såre og følsame temaet. Gjennom reportasjar i Bergens Tidende har dei vist unge krigsveteranar sine liv, menneske som vi ofte ikkje ser. For dette arbeidet har dei to gonger vore nominert til Den store journalistprisen. Etter kvart har dei samla inn fleire historier og ynskjer no å vise dei enkelte skjebnane i eit større perspektiv.

 

Utgiving av boka er støtta av Norsk kulturfond og Fritt Ord.