Handlekorg
X
Totalt: NOK
Betal med kort

Ønskjer du å betale med giro, send bestillinga på e-post til forlag@skald.no. Hugs å skrive namn og adresse.

Unfortunately, we do not ship our books abroad. Please, contact export@norli.no.

I praktverket Akershus – et kulturhistorisk riss fortelles historien om mennesker, utvikling og virksomhet i Akershus gjennom mange tusen år.

Området har en rik kulturhistorie som strekker seg 11000 år tilbake i tid. Gjennom alle disse årene har menneskene satt sine spor i landskapet. I Akershus - et kulturhistorisk riss trekkes linjer gjennom tid og rom, fra steinalderens pionerbosetting i Follo til dagens byvekst i alle fylkets regioner.

Denne prakt- og faktaboka er fullspekket med fakta, kart, tabeller og fotografier. Boka er todelt, og første del omhandler fylkets forhistorie som strekker seg fra steinalder og frem til senmiddelalder. I del to blir leseren tatt med til nyere tid som spenner fra 1500-tallet til i dag.

Boka blir utgitt i samarbeid med Akershus fylkeskommune som igjen har samarbeidet med Akershusmuséet om det faglige innholdet.